Δράσεις

Πιστεύουμε στο να φτιάξουμε έργα που ωθούν την Ελλάδα προς τα εμπρός. Γι ‘αυτό και επενδύουμε σε ιδέες που είναι αφιερωμένες στο να βελτιώνουν ζωές, να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και να διευρύνουν αντιλήψεις και συνεργαζόμαστε με εκείνους των οποίων οι αποστολές ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας. Αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή σε μια ποικίλη ομάδα από οργανώσεις, ιδρύματα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους ανθρώπους και τις κοινότητες να μεταμορφώσουν τον κόσμο με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο κάποιες από τις δράσεις που έχουν δημιουργήσει συμμετέχοντες στα προγράμματα μας.