Δικαίωμα υπαναχώρησης:
Μπορείτε να ζητήσετε πίσω την καταβολή της πληρωμής σας για οποιαδήποτε Προπόνηση μας ολοκληρώσετε και δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Αποζημιώνεστε άμεσα στο 100% του ποσού των χρημάτων που μας δώσατε. Χωρίς καμία ερώτηση. Φυσικά θα χαρούμε να μας πληροφορήσετε εάν το διαλέξετε!

Επιστροφή προκαταβολών:
Επιστροφή προκαταβολών δεν γίνεται πλην της περίπτωσης όπου η Προπόνηση για την οποία δώσατε προκαταβολή δεν πραγματοποιηθεί ευθύνη της Μεταμόρφωσις ΑΜΚΕ!

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να παρακολουθήσετε την Προπόνηση για την οποία δώσατε την προκαταβολή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα της προκαταβολής για να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε άλλη φορά την Προπόνηση την οποία χάσατε, ή οποιαδήποτε άλλη Προπόνηση μας, ή ακόμα και να την προσφέρετε δώρο σε κάποιον αγαπημένο σας, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) χρόνων. Μετά το πέρας της τριετίας η προκαταβολή σας παραγράφεται και δεν έχει η Μεταμόρφωσις ΑΜΚΕ καμία οφειλή ή ευθύνη απέναντι σας.