Συνεδρίες με έναν ψυχολόγο

Aυτό το βιβλίο δεν έχει την πρόθεση να επιδράσει στον αναγνώστη επεξηγώντας κι αναπτύσσοντας κάποια θεωρητικά βήματα, αλλά εκθέτοντας αποσπάσματα από συζητήσεις ενός ψυχολόγου με τους πελάτες του, που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο κάποιων συνεδριών, ώστε να μείνουν τα όποια άμεσα συμπεράσματα στον ίδιο τον αναγνώστη.

Μεταμόρφωσις κόμιξ

Πως θα γινόταν η φιλοσοφία προσβάσιμη σε μικρότερες ηλικίες, και όχι μόνο, αλλά και στο ευρύ κοινό; Η έκδοση ενός βιβλίου κόμιξ με μικρές αυτοτελείς ιστορίες που κινητοποιούν το στοχασμό του αναγνώστη στην αναζήτηση, είναι ένα αρχικό εγχείρημα απάντησης σε αυτό το ερώτημα.