Δημιουργική Νοημοσύνη

Ας αναφερθούμε για λίγο στο θέμα της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ». Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε αποδεχτεί ότι η εκπαίδευση είναι η λύση προς μια υψηλότερη ποιότητα ζωής. Και όντως είναι. Το θέμα πάντως είναι ότι δεν έχουμε ανακαλύψει τι σημαίνει η λέξη «Εκπαίδευση». Υποτίθεται ότι η εκπαίδευση βοηθάει τους …

Γιατί Γνώθι σαυτόν;

Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, όλοι μας κουβαλάμε ένα πνευματικό αποτύπωμα ή μια εικόνα του ποιοι είμαστε. Μπορεί να είναι θολό ή μην έχει οριστεί λειτουργικά στην συνείδηση μας. Για την ακρίβεια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καν συνειδητό. Αλλά είναι εκεί, λεπτομερέστατα κιόλας. Αυτή η εικόνα του εαυτού μας …