Βιογραφική Προπόνηση – Φραγκίσκα

Βιογραφική Προπόνηση – Φραγκίσκα

Μια πραγματική προπόνηση, αναγνώριση, άδειασμα, λύτρωση! Στην αρχή με πολλούς ενδοιασμούς, επιφυλάξεις και φόβο. Στη συνέχεια ένα σοκ όταν συνειδητοποίησα πράγματα για τον εαυτό μου που με κρατούσαν στο βάλτο. Μετά η ΔΡΑΣΗ που μου έδωσε την απόλυτη χαρά και ευτυχία. Και στο τέλος η ΚΑΘΑΡΗ ΣΕΛΙΔΑ που άκουγα και δεν καταλάβαινα τι ήταν. Πλήρης απελευθέρωση και απογείωση. Νιώθω πολύ τυχερή που το βίωσα! Και οφείλω ένα "συγχαρητήρια" στην ομάδα που το υποστηρίζει όλο αυτό γιατί πραγματικά πρόκειται για λειτούργημα.

Φραγκίσκα

Βιογραφική Προπόνηση
5
2019-03-10T12:02:39+02:00

Φραγκίσκα

Μια πραγματική προπόνηση, αναγνώριση, άδειασμα, λύτρωση! Στην αρχή με πολλούς ενδοιασμούς, επιφυλάξεις και φόβο. Στη συνέχεια ένα σοκ όταν συνειδητοποίησα πράγματα για τον εαυτό μου που με κρατούσαν στο βάλτο. Μετά η ΔΡΑΣΗ που μου έδωσε την απόλυτη χαρά και ευτυχία. Και στο τέλος η ΚΑΘΑΡΗ ΣΕΛΙΔΑ που άκουγα και δεν καταλάβαινα τι ήταν. Πλήρης απελευθέρωση και απογείωση. Νιώθω πολύ τυχερή που το βίωσα! Και οφείλω ένα "συγχαρητήρια" στην ομάδα που το υποστηρίζει όλο αυτό γιατί πραγματικά πρόκειται για λειτούργημα.